Backuptjänster

Inom Webland finns flera decenniers erfarenhet av IT drift. Om det är något vi lärt oss under dessa år så är det att se till att ha en väl fungerande backup. Webland hjälper Er med en lösning som passar Ert företag, Vi kan erbjuder online backup in till våra serverhallar och/eller en lokal backup hos er.

Online Backup är en lösning där en programvara installeras på era servers/datorer. Denna programvara söker sedan igenom era system med ett bestämt tidsintervall, normalt varje natt och paketerar och krypterar ändringarna samt skickar över dem för lagring i våra serverhallar. Denna typ av lösning är lämplig för dig som på ett enkelt och effektivt sätt vill få din backup till en extern plats utan att bära med dig ex. ett band hem varje dag. Er backupdata krypteras redan hos er med en kryptonyckel som endast ni känner till. Er data är helt säker hos oss.

Vill ni ha ett eget backupsystem lokalt jobbar vi primärt med Microsoft Data Protection Manager(DPM). Detta system sköter er backup på ett förnämligt sätt.

Har ni en större miljö med virtuella maskiner kan det vara lämpligt att ta en hel kopia på dessa för att kunna återstarta er IT miljö på kortast möjliga tid efter driftstopp. För er som använder Microsofts Hyper-V rekommenderar vi Microsoft Data Protection Manager(DPM) eller Nakivo. För Er med VMWare rekommenderar vi vRanger från Quest eller Nakivo. Med dessa produkter får du en lokal kopia av era virtuella maskiner, vi erbjuder sedan möjligheten att replikera dessa till lagring i våra serverhallar för att skydda mot brand eller liknande.

Vill ni ha mer information om våra backuptjänster kontaktar du Oskar eller Anders

Oskar Bengtsson Anders Persson
Tel 031-89 06 38 E-post anders.persson@webland.se
E-post oskar@webland.se