Konsult

Webland tillhandahåller sedan 1998 konsulttjänster inom it. Vi har valt att dela upp tjänsterna i 3 kategorier.

Kompetensförstärkning
Lämpar sig för det lite större företaget som behöver förstärka sin egen IT avdelning med spetskompetens inom vissa områden då och då. Här tilldelas Ni en eller flera konsulter som lär sig Ert system och kan hjälpa er med punktinsatser så som installation av Exchange, SQL, brandväggar eller andra system där Ni själva saknar spetskompetens.

IT Drift
För det mindre eller medelstora företaget som önskar en kontakt som tar hand om företagets samtliga IT frågor och utför installation av nya system och sedan underhåller dessa och hjälper användarna. Vi agerar helt enkelt som om vi vore Er egen IT avdelning.

Supporttekniker
Om ert företag behöver resursförstärkning under perioder exempelvis vid uppgraderingar, systembyten eller vill ha hjälp att bemanna Er egen helpdesk vid arbetstoppar eller löpande.
Vill Ni ha mer information om våra support och konsulttjänster kontaktar Ni Ola eller Anders.

Ola Wennerberg Anders Persson
Tel 031-89 06 32 E-post anders.persson@webland.se
E-post ola@webland.se